Povazska.com na Facebooku!

CvakniToPB: Život rieky v mesteJe rok 2011 a opäť prichádzame s ďalším ročníkom našej netradičnej fotosúťaže. Aj tento rok sme skutočne veľmi radi, že sa nám vďaka našim partnerom a sponzorom, ktorí sú v našej súťaži veľmi dôležití, podarilo zorganizovať už 3. ročník.


Rozhodli sme sa, že témou súťaže bude tento rok: Život rieky v meste. Prvotný dojem je dosť nejednoznačný avšak rád Vám toto rozhodnutie priblížim. Naše mesto možno nepatrí k tým najkrajším mestám na svete, avšak aj napriek tomu má jednu obrovskú výhodu a vzácnosť. Preteká ním niekoľko významných tokov, ktoré by nám mohlo závidieť množstvo podobne veľkých miest. Každý potok či rieka je v urbanizovanom priestore zdrojom života a ak ľuďom na meste záleží, môže sa stať centrom pre ich oddych, relax či šport. Považská Bystrica má niekoľko takýchto možností. Asi najideálnejšou sa javí rieka Domanižanka. Preteká niekoľkými mestskými časťami a je preto ideálnym oživením celého mesta. Okrem nej sa v meste vyskytuje aj potok Mošteník. Ten síce nemá tak veľké využitie ako Domanižanka, avšak aj táto riečka môže byť zdrojom inšpirácie pre mnohých fotografov. Na záver tu máme samozrejme aj rieku Váh, náš hlavný tok. Samotná rieka, ale aj jej zákutia sú zdrojom života v tesnej blízkosti nášho mesta. Ako najvďačnejší príklad môžeme uviesť bagrovisko slavojka, ktoré je na jar skutočne ideálnym prostredím na fotenie. Zároveň touto témou chceme podporiť aj aktívnych občanov, ktorí sa zapojili do vypracovania projektu revitalizácie Domanižanky. Aktuálnosť témy potvrdzuje aj fakt, že naše mesto bolo úspešné zaradené do vládneho projektu protipovodňových opatrení, ktoré síce neprinesie budovanie revitalizačných zmien na samotnom toku, avšak určite napomôže k jej vyčisteniu prípadne drobným úpravám, ktoré v konečnom dôsledku ochránia mesto pred záplavami.

sutaz.povazska.com